recensieuitvoeringhethuisvanlichtenschaduw2829en30november2003