Welkom


 

Van harte welkom op de webpagina van Ka-Thé!

Op deze website kunt u kaarten reserveren voor onze komende voorstelling. Tevens kunt u op deze website informatie vinden over onze gezellige amateurtoneel vereniging. Een club vol met gezellige mensen die een gezamenlijke passie hebben, namelijk toneel spelen!

Enkele van onze leden zijn al jaren lid, maar ook zijn enkele leden sinds kort lid. Ka-Thé is altijd op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om elke dinsdagavond te repeteren en in voor- en najaar mee willen doen met een uitvoering. Lijkt dit je iets? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze pagina.

Ook is Ka-Thé altijd opzoek naar vrijwilligers die de club willen ondersteunen tijdens uitvoeringen. Waar moet je dan aan denken? Bardiensten, decorbouw, decor wisselingen tijdens de uitvoering (toneelmeester), helpen zoeken naar rekwisieten, hand- en spandiensten. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op via het contactformulier op deze pagina.

En, draag jij onze club een warm hart toe en wil je op een manier ons sponsoren? Hierbij kun je denken aan rekwisieten aan ons uitlenen, prijsjes voor de loterij beschikbaar stellen, kleding uitlenen, decorspullen beschikbaar stellen, sponsoren van nieuwe microfoontjes etc. Dan mag je ook altijd contact opnemen via ons contactformulier op deze pagina. Wij kunnen alle vorm van sponsoring goed gebruiken.

Kaatsheuvel geniet al sinds 1982 van diverse voorstellingen die Ka-Thé, voorheen KVT (Kaatsheuvels Volkstoneel), speelt. Wij zijn ontzettend trots op onze club. Wij hopen je binnenkort weer te zien bij een van onze voorstellingen.

Onze volgende voorstelling is gepland op 7, 8 en 9 april. Wij spelen De Twee Weezen. 

Zien we je dan?